EU-taksonomia on toistuvasti mediassa esillä, mutta sen sisältö on monelle vielä epävarma. Taksonomia on laaja kokonaisuus ja kiinteistöala on vahvasti mukana siinä. Kiinteistöalalla on merkittäviä mahdollisuuksia vaikuttaa kestävään tulevaisuuteen ja rahoituksen järkevä ohjaaminen tuottaa alalla tehokkaita tuloksia. Samalla kiinteistöala koskettaa jokaisen ihmisen elämää hyvin läheisesti.

FINVAC järjesti 31.5.2022 webinaarin, jossa oli mukana EU-taksonomian kanssa töitä tekeviä alan ammattilaisia. Tavoitteena oli tuoda paljon puhuttu sana lähemmäksi kuulijoita ja saada jaettua konkreettisia merkityksiä kiinteistöalalla.

Webinaarin puheenjohtajana toimi Ossi Kaihua.

 

Esitykset

 

Tallenne

 

Puhujat

Maria Tiainen – Vanhempi vastuullisuuskonsultti, Ramboll Finland Oy

Marialla on viimeisintä kokemusta EU-taksonomian vaikutuksista eri aloilla. Maria työskentelee päivittäin taksonomiakysymysten parissa ja seuraa aiheen kehitystä eri asiakkaiden kautta.

 

 

Anna Rannisto – ESG-päällikkö, CapMan Real Estate

Anna työskentelee CapManilla ESG-päällikkönä. Anna on mukana ESG-työssä sisältäen kiinteistöjen taksonomia-arviointiin, vähähiilisyyteen saattamiseen, energiatehokkuuden parantamiseen ja kokonaisvaltaiseen vastuullisuusjohtamiseen liittyviä tehtäviä.

 

Toni Laitila – Operatiivinen johtaja, The Upright project

Toni on ollut mukana kasvattamassa The Upright Projectia pienestä startupista merkittäväksi toimijaksi. Yrityksen tarkoitus on analysoida yritysten nettovaikutusta tekoälyyn pohjautuvalla tekniikalla, mistä hyötyy niin sijoittajat, yritykset kuin julkinen sektori. EU-taksonomian tavoite on määritellä kestävyyskriteerit vihreiden investointien edistämiseksi. The Upright Project pyrkii tarkastelemaan yritysten toimintaa laajemmin, analysoiden laaja-alaisesti nettovaikutusta.