Rakennusten energiaseminaarin kilpailu vuoden energiaratkaisuksi

Rakennusten energiaseminaarin yhteydessä järjestetään perinteiseen tapaan näyttely, johon osallistuvat yritykset ja yhteisöt voivat osallistua nyt ensimmäistä kertaa Vuoden energiaratkaisu -kilpailuun. Kilpailussa etsitään ratkaisua, jolla voidaan todistettavasti saada aikaan kustannustehokas ratkaisu rakennuksen energiankäyttöön ja hiilijalanjälkeen. Ratkaisu voi olla sovellettavissa uudis- tai korjausrakentamisessa, ja sen tulee olla pilotointi- tai kaupallistamisvaiheessa.

Rakennusten osuus Suomen primäärienergian kulutuksesta on noin 40 prosenttia, ja esimerkiksi Helsingin kasvihuonepäästöistä 56 prosenttia aiheutuu lämmityksestä. Siksi rakennusten energiankäytön tehostamistoimet ovat todella tärkeitä. FINVACin järjestämän kilpailun tavoitteena onkin nostaa esiin hyviä ratkaisuja (tuotteita, palveluita jne.) rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Vuoden energiaratkaisu -kilpailussa palkitaan ratkaisu(t), jolla on selvä uutuusarvo ja merkittävä vaikutus rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa ja hiilijalanjäljen pienentämisessä ja joka voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti sisäilmasto huomioon ottaen. Voittajaehdotukset saavat puheenvuoron Rakennusten energiaseminaarissa, kunniakirjan, näkyvyyttä FINVACin nettisivuilla ja lehdistöjulkisuutta.

Säännöt

Kilpailun tavoite
Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin hyviä ratkaisuja (tuotteita, palveluita jne.) rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Kilpailun järjestäjä
Kilpailun järjestää FINVAC ry. Kilpailu toteutetaan osana vuoden 2021 Rakennusten energiaseminaaria. Kilpailun voittaja julistetaan Rakennusten energiaseminaarissa 9.11.2021 Finlandia-talossa.

Kilpailukelpoiset ehdotukset
Kilpailuun voi ehdottaa ratkaisua, jolla todistettavasti saadaan aikaan kustannustehokas vähennys rakennuksen energiankäyttöön ja hiilijalanjälkeen. Ratkaisu voi olla sovellettavissa uudis- tai korjaus-rakentamisessa, ja sen tulee olla pilotointi- tai kaupallistamisvaiheessa (technology readiness level 6-9).

Osanotto-oikeus
Kilpailuun voi osallistua Rakennusten energiaseminaarin näyttelyyn osallistuvat yritykset ja yhteisöt. Kilpailuun hyväksytään yksi ehdotus yritykseltä tai yhteisöltä.

Tuomaristo
Palkittavan ehdotuksen /palkittavat ehdotukset valitsee kilpailun tuomaristo, johon kuuluvat

 • Risto Kosonen, Aalto-yliopisto, FINVAC, (pj)
 • Maarit Haakana, ympäristöministeriö
 • Päivi Laitila, Motiva
 • Mikko Somersalmi, RAKLI ry
 • Pekka Vuorinen, Rakennusteollisuus RT ry
 • Mervi Ahola, Sisäilmayhdistys (sihteeri).

Ehdotusten jättäminen
Kilpailuehdotuksen voi jättää 15.10.2021 mennessä sähköisesti.

Jätä kilpailuehdotus

Ehdotusten sisältö
Ehdotuksen tulee sisältää riittävät tiedot ratkaisun arvioimiseksi.

Ratkaisun kuvauksen tulee sisältää

 • tuotteen/palvelun kuvaus
 • sovellutus/käyttöalue

sekä kilpailuehdotuksesta riippuen

 • energiansäätöpotentiaali ja kustannustehokkuus
 • hiilijalanjäljen pienentäminen
 • mahdollinen vaikutus sisäilmastoon
 • vaikutus käyttömukavuuteen
 • vaikutus energianhankintaan ja sovittaminen energiaverkkoihin.

Kilpailuehdotuksessa tulee esittää ratkaisun kuvauksen lisäksi sen uutuusarvo ja vaikutukset (yht. max. 2 000 merkkiä). Esitystä voi täydentää PowerPoint-esityksellä (max. 15 kuvaa, ei videoita).

Palkittavien ehdotusten valintaperusteet
Kilpailussa palkitaan yksi tai useampi ratkaisu, jolla on selvä uutuusarvo ja merkittävä vaikutus rakennusten energiatehokkuuden parantamisessa ja hiilijalanjäljen pienentämisessä ja joka voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti sisäilmasto huomioon ottaen. Kilpailuehdotukset välitetään tuomaristolle anonyymeinä.

Palkinto
Voittajaehdotukset saavat puheenvuoron. Rakennusten energiaseminaarissa, kunniakirjan, näkyvyyttä FINVACin nettisivuilla ja lehdistöjulkisuutta.

 

Lisätietoja antaa:

Mervi Ahola
toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry
050 584 8442
[email protected]

Siru Lönnqvist
toiminnanjohtaja, FINVAC
050 512 4369
[email protected]