Rakennusten energiaseminaarin 2022 Vuoden energiaratkaisu -kilpailu

Seminaarin yhteydessä järjestetään nyt toisen kerran Vuoden energiaratkaisu -kilpailu, johon voivat osallistua Rakennusten energiaseminaarin näytteilleasettajat.

Kilpailussa etsitään ratkaisua, jolla voidaan todistettavasti saada aikaan kustannustehokas ratkaisu rakennuksen energiankäyttöön ja hiilijalanjälkeen tai omavaraisuuden parantamiseen. Ratkaisu voi olla sovellettavissa uudis- tai korjausrakentamisessa, ja sen tulee olla pilotointi- tai kaupallistamisvaiheessa. Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin hyviä ratkaisuja (tuotteita, palveluita jne.) rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi.Kilpailun järjestää FINVAC ry. Kilpailu toteutetaan osana vuoden 2022 Rakennusten energiaseminaaria. Kilpailun voittaja julistetaan Rakennusten energiaseminaarissa 9.11.2022 Pikku-Finlandiassa. Voittajaehdotukset saavat puheenvuoron Rakennusten energiaseminaarissa, kunniakirjan, näkyvyyttä FINVACin nettisivuilla ja lehdistöjulkisuutta.

SÄÄNNÖT

Kilpailun tavoite

Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin hyviä ratkaisuja (tuotteita, palveluita jne.) rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Kilpailun järjestäjä

Kilpailun järjestää FINVAC ry. Kilpailu toteutetaan osana vuoden 2022 Rakennusten energiaseminaaria. Kilpailun voittaja julistetaan Rakennusten energiaseminaarissa 9.11.2022 Pikku-Finlandiassa.

Kilpailukelpoiset ehdotukset

Kilpailuun voi ehdottaa ratkaisua, jolla saadaan aikaan kustannustehokas vähennys rakennuksen energiankäyttöön ja hiilijalanjälkeen ja/tai jolla parannetaan omavaraisuutta. Ratkaisu voi olla sovellettavissa uudis- tai korjausrakentamisessa, ja sen tulee olla pilotointi- tai kaupallistamisvaiheessa.

Osanotto-oikeus

Kilpailuun voi osallistua Rakennusten energiaseminaarin näyttelyyn osallistuvat yritykset ja yhteisöt. Kilpailuun hyväksytään yksi ehdotus yritykseltä tai yhteisöltä.

Tuomaristo

Palkittavan ehdotuksen /palkittavat ehdotukset valitsee kilpailun tuomaristo, johon kuuluvat

Risto Kosonen, Aalto-yliopisto, FINVAC, (pj)

Maarit Haakana, Ympäristöministeriö

Päivi Laitila, Motiva

Mikko Somersalmi, RAKLI ry

Pekka Vuorinen, Rakennusteollisuus RT ry

Samuli Könkö, Suomen LVI-liitto SuLVI ry (sihteeri).

Ehdotusten jättäminen

Kilpailuehdotuksen voi jättää 14.10.2022 mennessä täyttämällä sähköisen osallistumislomakkeen

Ehdotuksen sisältö

Ehdotuksen tulee sisältää riittävät tiedot ratkaisun arvioimiseksi.

Ratkaisun kuvauksen tulee sisältää

 • tuotteen/palvelun kuvaus
 • sovellutus/käyttöalue
 • uutuusarvo

sekä kilpailuehdotuksesta riippuen

 • energiansäästöpotentiaali ja kustannustehokkuus
 • hiilijalanjäljen pienentäminen
 • omavaraisuuden kasvattaminen
 • mahdollinen vaikutus sisäilmastoon
 • vaikutus käyttömukavuuteen
 • vaikutus energianhankintaan ja sovittaminen energiaverkkoihin.

Esitystä voi täydentää PowerPoint-esityksellä (max. 15 sivua, ei videoita).

Palkittavan ehdotuksen valintaperusteet

Kilpailussa palkitaan yksi tai useampi ratkaisu.

Ehdotukset arvostellaan seuraavien kriteerien mukaan

 • Innovatiivisuus ja uutuusarvo
 • Vaikuttavuus (energiatehokkuus/hiilijalanjälki/sisäilmasto/omavaraisuus)
 • Sovellettavuus ja skaalautuvuus

Vain palkitut ehdotukset esitellään. Tuomaristolle lähetetyt ehdotukset ovat luottamuksellisia ja niitä ei jaeta eteenpäin.

Palkinto

Palkitut saavat puheenvuoron Rakennusten energiaseminaarissa, kunniakirjan, näkyvyyttä FINVACin nettisivuilla ja lehdistöjulkisuutta.

Lisätietoja

Risto Kosonen, tuomariston puheenjohtaja
040-5027484, [email protected]

Samuli Könkö, tuomariston sihteeri
050 327 6592, [email protected]


Swegon WISE palkittiin Vuoden energiaratkaisuna 2021

Rakennusten energiaseminaarissa 2021 palkittiin ensimmäisen kerran Vuoden energiaratkaisu. Hyvien ehdotusten joukosta voittajaksi valikoitui Ab Swegon Oy:n Swegon WISE-huoneolosuhteiden kokonaishallintajärjestelmä.

Rakennusten energiaseminaarin näyttelyyn osallistuneilla yrityksillä ja yhteisöillä oli tänä vuonna mahdollisuus osallistua Vuoden energiaratkaisu -kilpailuun. Kilpailussa etsittiin ratkaisua, jolla voidaan todistettavasti saada aikaan kustannustehokas ratkaisu rakennuksen energiankäyttöön ja hiilijalanjälkeen. Ratkaisun tulee olla sovellettavissa uudis- tai korjausrakentamisessa, ja sen tulee olla pilotointi- tai kaupallistamisvaiheessa.

– Vuoden energiaratkaisun valinnassa painotettiin edellä mainittujen kriteerien lisäksi ratkaisun innovatiivisuutta sekä skaalautuvuutta. Saimmekin arvioitavaksemme hyvätasoisia, mielenkiintoisia ja keskenään erilaisia ratkaisuja eri aihealueista, kertoo kilpailun tuomariston puheenjohtaja Risto Kosonen.

Swegon WISE huoneolosuhteiden hallintaan

Vuoden energiaratkaisuksi valittu Swegon WISE on Ab Swegon Oy:n huoneolosuhteiden kokonaishallintajärjestelmä, jonka avulla sisäilmasto saadaan säädettyä halutulle tasolle aina pienistä päiväkodeista isoihin kampuksiin tai toimistohotelleihin.

WISEssä yhdistyvät sisäilman laadun optimointi, energiatehokkuus sekä toimiva kokonaisuus.

Swegon WISE sisältää ilmamääräsäätimet antureineen ja ohjauksineen, huoneen lämpöolosuhdesäätöautomatiikan sekä em. toimintoihin tarvittavan tiedonsiirron toimintavalmiina langattomana ratkaisuna. WISE korvaa perinteiset IMS-laitteet, huoneanturit ja huonesäätimet ohjelmointeineen sekä niihin liittyvän perinteisen väylätiedonsiirron sekä käyttöliittymän. Ilmamääräsäätöihin ja huoneolosuhdesäätöihin ei tarvita lainkaan perinteistä automaatiourakointia.

WISEssä kanaviston staattisen paineen optimointi on vakiotoiminto, ja sillä voidaan saavuttaa n. 15 %:n lisäenergiansäästöt iv-koneella tavalliseen ilmavirtasäätöön verrattuna. Lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon toimintaa voidaan optimoida huonetasolla, jolloin päällekkäisyyksien karsimisella saadaan lisää energiansäästöä. Kaikki energiansäästöön tähtäävät säädöt tehdään aina sisäilmaolosuhteet huomioiden. Järjestelmä tarjoaa reaaliaikaisesti kattavat tiedot sisäilmaolosuhteista, ja siinä on valmius mitata sisäolosuhteita VOC-, CO2-, lämpötila- ja kosteusmittauksin.

Rakennuttajan kannalta WISE tarjoaa kustannustehokkaamman ratkaisun: järjestelmän kustannukset ovat jopa alhaisemmat kuin perinteisissä ratkaisuissa, koska työmäärä vähenee ohjelmointi- ja asennustyön vähentyessä.

Kilpailun tuomaristo kiittelee Swegonin ratkaisua sen tarjoamasta uutuusarvosta, konkreettisuudesta ja siitä, että se on helppo tuotteistaa. WISE tarjoaa huoneolosuhteiden hallintaan kokonaisjärjestelmän, jollaista vastaavaa ei markkinoilla juuri ole. WISE on toimintavalmis tuote, joka korvaa useita laitteita ja toimintoja. Se myös tarjoaa ison potentiaalin energiansäästöön paineoptimoinnin myötä.

– Hienoa, että tällainen kilpailu järjestettiin nyt ensimmäisen kerran. Energiatehokkuuden kannalta tarvitaan monia eri ratkaisuja, ja kilpailuehdotuksetkin vaihtelivat tuotteista järjestelmätason ratkaisuihin saakka. Uusia, innovatiivisia tuotteita ja konsepteja tarvitaan unohtamatta olemassa olevien tuotteiden kehittämistä entistä energiatehokkaammiksi, toteaa tuomariston jäsen Maarit Haakana.

– Järjestelmämme on pitkän kehitystyön tulos. Vuoden 2017 pilotoinnin jälkeen sitä on koko ajan päivitetty ja kehitetty paremmaksi ja paremmaksi. Järjestelmässämme olennaista on kokonaisuuden hallinta – ovathan rakennuksetkin kokonaisuuksia. Kaikkien osa-alueiden pitää toimia, jotta kokonaisuus voi toimia, ja se vaatii monipuolista osaamista, toteavat järjestelmäasiantuntijat Hannu Lindroos ja Jari Niemi Swegonilta.

FINVAC ry onnittelee Ab Swegon Oy:tä Vuoden energiaratkaisusta 2021!