Globaalin ilmastonmuutoksen seurauksena ilmasto on lämmennyt Suomessakin noin kaksi astetta viimeisen sadan vuoden aikana. Keskilämpötilan nousemisen lisäksi ilmastonmuutoksen seurauksena ääri-ilmiöt ovat yleistyneet ja Suomessa tulevaisuudessa esiintyy yhä pidempiä lämpimämpiä sääjaksoja. Tämä aiheuttaa kasvavan ylilämpenemisriskin, johon tulee varautua.

Uusien rakennuksien suunnittelua ohjaa Ympäristöministeriön asetus, jonka mukaan uusien rakennuksien suunnittelun yhteydessä tulee osoittaa, että kesäaikainen huoneilman lämpötila ei ylitä 27 oC yli 150 Kh. Laskennassa tulee käyttää lähteessä säädöksessä kuvattuja lähtötietoja mm. sisäisille lämpökuormille ja käyttää TRY2012- testisäätä.

Tässä webinaarissa esitettiin kuinka nykyiset ja tulevaisuuden hellejakson poikkeavat nykyisestä testisäästä (TRY2012). Lisäksi esityksissä käytiin läpi, kuinka passiviisillä keinoilla voidaan pienentää tarvittavaa jäähdytystarvetta ja esiteltiin näkökohtia jäähdytyksen käytännön suunnitteluun.

Webinaarin puheenjohtajana toimi professori Risto Kosonen.

 

Esitykset

Jäähdytyksen mitoituspäivän valinta nykyisessä ja tulevaisuuden ilmastossa
Juha Jokisalo, Aalto-yliopisto

Passiivisten keinojen merkitys jäähdytystarpeen mitoituksessa 
Hannu Sipilä, Suomen Aurinkosuojaus ry

Jäähdytyksen suunnittelu- mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota? 
Mika Vuolle, Equa Finland Oy

Lisämateriaali aurinkosuojauksesta:

 

Tallenne

 

Puhujat

Juha Jokisalo

TkT Juha Jokisalo on toiminut yli 20 vuotta rakennusten energiatehokkuuteen, sisäilmastoon ja LVI-tekniikkaan liittyvissä tutkimustehtävissä. Hän toimii tällä hetkellä vanhempana tutkijana Aalto-yliopistossa LVI-tekniikan tutkimusryhmässä.

 

 

Hannu Sipilä

Hannu Sipilällä on yli 50 vuoden kokemus rakennusten energiatehokkuuteen liittyvissä haasteissa, niin teollisuudessa kuin alan ammattijärjestöissä. Suomen LVI-liitossa 7 vuotta toiminnanjohtajana ja nyt viimeiset 8 vuotta Suomen Aurinkosuojaus ry:ssä toiminnanjohtajana.

 

 

Mika Vuolle

TkL Mika Vuolle on Equa Simulation Finland Oy:n toimitusjohtaja ja on työskennellyt IDA-projektissa vuodesta 1995. Mika on ollut mukana myös ympäristöministeriön energiamääräysten ja energiatodistuksen kehittämisessä sekä toiminut aktiivisesti SuLVIn koulutustoiminnassa. Mika on Sisäilmayhdistyksen hallituksen jäsen.