Kiinteistöjen hoito Korona-viruksen leviämisen torjunnassa

Eurooppalaisten LVI-järjestöjen -liitto REHVA on julkaissut yhteenvedon (REHVA guidance document) Korona-viruksen (SARS-CoV2) leviämisestä ja torjunnasta rakennuksissa sekä avannut nettisivut Korona-viruksesta. Sivustoa päivitetään aktiivisesti.

REHVA on tarkentanut ohjettansa. Vaikka WHO:n tieteellisessä yhteenvedossa 29.3.2020 ei pidetä ilmateitse tapahtuvaa viruksen leviämistä merkittävänä muutoin kuin potilaiden hoitotilanteissa, on kuitenkin lisääntyvää näyttöä siitä, että viruksen leviäminen ilmateitse on mahdollista muutoinkin. REHVA:n ohjeistus lähtee siitä, että pienikin riski on otettava huomioon. Ensisijaiset ehkäisytoimet kuitenkin ovat lähikontaktien välttäminen ja käsihygienia.

REHVA:n ohjeistuksen tarkennuksessa on puututtu erityisesti pyörivien LTO laitteiden vuotoihin, joiden suuruus voi olla jopa 20 % tuloilmavirrasta. Suomessa tällaista vuotoa ei juurikaan esiinny, kuten muualla Euroopassa, koska meillä yleinen käytäntö on järjestää korkeampi paine LTO:ssa tuloilman puolelle. Näiltä osin REHVA:n suositusta ei ole tarpeen noudattaa Suomessa edellyttäen, että tulopuolen paine todella on suurempi kuin poistopuolen.

Ilmanvaihdon jatkuvatoiminen käyttö (24/7) saattaa olla ylimitoitettu varotoimenpide. Ilmanvaihdolla on kuitenkin keskeinen rooli mahdollisten sisäilmassa olevien virusten poistamisessa, minkä vuoksi tehokas ilmanvaihto on tärkeää. Ilmanvaihdon käyntiaikojen pidentäminen kahdella tunnilla ennen ja jälkeen rakennuksen käyttöä saadaan yleensä riittävä huuhtelu poistamaan tilasta epäpuhtauksia Suomen rakennuksissa, joissa on yleisesti tehokas ilmanvaihto. Sisätilojen puhdistaminen on tärkeä keino vähentää mahdollista virusten leviämistä.

REHVAn raportissa käydään ensiksi läpi viruksen leviämisreitit

 1. Kosketustartunnassa virus voi levitä pinnoilta ihmisestä toiseen kosketusten mukana, virus voi elää pinnoilla vuorokausia.
 2. Pisaratartunta, sairastavan henkilö aivastuksen, yskimisen tai puheen synnyttämistä pisaroista. Pisarat leviävät vain 1-2 metriin saakka, jolloin niissä oleva vesi on myös haihtunut.
 3. Jäljelle jäävä virus voi levitä sellaisenaan tai tarttua ilmassa oleviin hiukkasiin ja levitä niiden mukana. Ilmassa leviävän viruksen merkityksestä ollaan vielä epävarmoja, mutta SARS -epidemiassa se oli merkittävä.
 4. Vähän toistaiseksi esillä on ollut WCn huutelun pisarointi. Se oli merkittävä leviämisreitti SARS epidemiassa, mutta ei ole todettu Covid-19 epidemian yhteydessä, vielä.

REHVAn yhteenveto koskee erityisesti ilmavirtausten mukana liikkuvia viruksia. Yhteenvedossa esitetään seuraavia kiinteistöjen käyttöön liittyviä näkökohtia Korona-viruksen leviämistä koskien:

 • riittävä jatkuva ilmanvaihto 24/7 vähentää altistusta, mutta tilan huuhtelu muutaman tunnin ajan voi ajaa saman asian, kunhan myös puhtaudesta on huolehdittu
 • ulkoilmaa ilmanvaihtoon mahdollisimman paljon
 • ei palautusilmaa
 • ikkunatuuletusta voidaan käyttää ilmanvaihdon lisäämiseksi, erityisesti painovoimaisen ilmanvaihdon kohteissa
 • huoneilman kosteudella ei vaikuta virukseen, kosteus hillitsee virusta vasta suhteellisen kosteuden ylittäessä 80%
 • huonelämpötilalla ei ole merkitystä, lämpötila hillitsee virusta vasta yli 30 °C lämpötiloissa
 • alhainen ilman kosteus heikentää hengitysteiden vastustuskykyä virukselle, ilman kosteuden säätely ei ole kuitenkaan tarpeen
 • mahdollisten vuotojen vuoksi regeneratiivista lämmöntalteenottoa vältettävä epidemian aikana, jos poistopuolen paine on suurempi kuin tulopuolen
 • kanavien puhdistuksella ei ole merkitystä viruksen leviämisessä (pienet hiukkaset kulkevat ilman mukana, eivätkä tartu pintoihin)
 • ilmanvaihtolaitoksen suodattimilla ei ole merkitystä viruksen leviämisessä (hiukkaskoko on 80-160 nm), myöskään ulkoilmansuodatuksella ei ole merkitystä, koska ulkoilma ei ole virusten lähde
 • huonekohtaisilla ilmanpuhdistimilla voidaan vaikuttaa viruspitoisuuteen huoneilmassa edellyttäen, että suodatin HEPA-tasoa

 

Tekstin on kirjoittanut emeritus professori Olli Seppänen.
Teksti on päivitetty 1.4.2020.

COVID-19 – Usein esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia