Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (1009/2017) tuli voimaan vuoden 2018 alussa. Sen toteuttamisen tueksi FINVAC laati kaksi ilmanvaihdon mitoitusopasta: toisen asuinrakennuksille ja toisen muille rakennuksille. Oppaat korvasivat aiemmin kumotun Rakentamismääräyskokoelman osan D2 liitetaulukot.

Oppaiden oltua käytössä vuoden, todettiin, että oli aika kerätä palautetta oppaista ja selvittää mahdolliset päivitystarpeet. Vuoden 2019 aikana kerättiin palautetta ja oppaat asuinrakennusten sekä muiden kuin asuinrakennusten ilmanvaihdon mitoitukseen päivitettiin saamamme palautteen pohjalta.

Päivitetyt oppaat

28.1.2020 Oppaan ilmanvaihdon mitoitukseen muissa kuin asuinrakennuksissa painovirhe on korjattu taulukossa 3.7.1 Hotellit. Poistoilmavirran tulee olla 15 dm³/s ei 15 dm³/s,m².

Sisäilma ja ilmanvaihto -opas käsittelee ilmanvaihtotekniikkaa ja korvaa vanhan D2:n teknisen ohjetekstin. Sen löydät osoitteessa www.talotekniikkainfo.fi

Oppaat ohjaavat määräystason ilmanvaihdon suunnitteluun, parempaakin saa toki tehdä, esim. Sisäilmastoluokitusta apuna käyttäen.

Korvatut oppaat

Palautteen keräsi ympäristöministeriön toimeksiannosta FINVAC, jonka muodostavat Sisäilmayhdistys, Suomen LVI-Liitto SuLVI, VVS Föreningen i Finland (VSF) ja LIVI. Hankkeessa oli lisäksi mukana Rakennustarkastusyhdistys RTY ry ja Talotekninen teollisuus ja kauppa ry (Talteka).