Hankkeen tavoitteena on arvioida vaihtoehtoisia ilmanvaihtolaitosten tarkastus – ja katselmusmenettelyjä sekä kehittää arvion perusteella, sidosryhmien kanssa yhteistyössä, kuntotutkimusta kevyempi menettely ilmanvaihtolaitosten toiminnan varmistamiseksi. Hankkeen tuloksena saadaan opas ilmanvaihtolaitosten katselmuksen suorittamiseksi sekä selvitys katselmointia tekevien osaamistarpeesta. Hankkeen painopisteenä ovat kuntien rakennukset, kuten opetus-, hoiva- ja hallintorakennukset. Säännöllisten katselmusten tavoitteena on parantaa olemassa olevien ilmanvaihtolaitosten toimintaa ja sisäilman laatua pitkällä aikavälillä.

FINVAC vastaa Ilmanvaihdon katselmukset -hankkeesta. Hankkeen toteuttaa FINVACin kanssa yhteistyössä Metropolia, Sisäilmayhdistys ry, Jamira Oy, Suomen LVI-Liitto SuLVI ry ja VVS Föreningen i Finland rf. Hanke on Ympäristöministeriön rahoittama.

 

Kommentoi opasluonnosta 31.7.2021 mennessä

Pyydämme kommentteja katselmusoppaan luonnosversion sisältöön.  Oppaan keskeiset osat ovat ilmanvaihdon katselmuksen sisältö, katselmukseen tarvittavat mittauslaitteet, kunnon arviointi, katselmusvälit, katselmoijan osaamisvaatimukset ja laadunvarmistusmenettely. Oppaassa on erilliset ohjeet koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon, koneellisen poiston ja painovoimaisen ilmanvaihdon katselmusta varten. Oppaan liitteenä on ohjeet katselmuksen tilaajalle ja tarjoajalle sekä esimerkit katselmuspöytäkirjasta ja -todistuksesta. Ilmanvaihdon katselmusopas on tarkoitettu käytettäväksi julkisten rakennusten, kuten kuntien ja kaupunkien opetusrakennusten, päiväkotien ja toimistorakennusten ilmanvaihdon määrävälein tehtävissä tarkastuksissa.

Kommentit pyydetään antamaan 31.7.2021 mennessä tällä lomakkeella.

 

Hankkeen aikataulu

Ruotsin ilmanvaihtolaitosten tarkastusjärjestelmän (OVK) toimivuuden selvittäminen

12/2020, OVK:n esittely ja toimivuus

Vaihtoehtoisten menettelytapojen selvitys ja arviointi

3/2021, menettelytavan valitsiminen

Valitun menettelytavan sisältö ja koulutustarve – ilmanvaihtolaitosten katselmustoiminta, vastuunjako, yleiset toimintaperiaatteet, laadunvarmistus sekä tilaajan ja tarjoajan lyhyt ohje. Oppaan tuottaminen.

Mahdollisten pilotointikohteiden ja -tahojen selvitys sekä suunnitelma siitä, miten IV-katselmukset voidaan ottaa käyttöön julkisten kiinteistöjen osalta alalla yleisesti.

12/2021, oppaan julkaisu

 

Hankeryhmä

Rauno Holopainen, Metropolia, puheenjohtaja
Olli Seppänen, FINVAC / Jamira Oy
Siru Lönnqvist, FINVAC / VVS Föreningen i Finland
Samuli Könkö, Suomen LVI-Liitto SuLVI
Mervi Ahola, Sisäilmayhdistys
Jorma Säteri, FINVAC / Metropolia

 

Sidosryhmä

Oletko kiinnostunut seuraamaan hankkeen etenemistä ja kommentoimaan?

Ilmoittaudu mukaan sidosryhmään

 

Yhteystiedot

Rauno Holopainen
[email protected]
050 526 2778

Mervi Ahola
[email protected]
050 5848442