Ilmanvaihdon katselmukset -hanke valmistui vuoden 2021 lopussa.  Hankkeen tavoitteena oli arvioida vaihtoehtoisia ilmanvaihdon tarkastus– ja katselmusmenettelyjä sekä kehittää kuntotutkimusta kevyempi menettely ilmanvaihdon toiminnan varmistamiseksi. Hankkeen tuloksena valmistui Ilmanvaihdon katsastusopas, joka tullaan julkaisemaan Terveet Tilat 2028 -nettisivuilla. Hankkeen painopisteenä olivat kuntien rakennukset, kuten opetus-, hoiva- ja hallintorakennukset. Säännöllisten katsastusten tavoitteena on parantaa olemassa olevien ilmanvaihtolaitosten toimintaa ja sisäilman laatua pitkällä aikavälillä.

Hankkeen toteutti FINVACin kanssa yhteistyössä Metropolia, Sisäilmayhdistys ry, Jamira Oy, Suomen LVI-Liitto SuLVI ry ja VVS Föreningen i Finland rf. Hanke oli Ympäristöministeriön rahoittama.

 

Ilmanvaihdon katsastusoppaan pilotointi käynnissä

Vuoden 2022 alusta käynnistyi Ilmanvaihdon katsastusmenettelyn kokeilu -hanke. Hankkeen tavoitteena on kokeilla Ilmanvaihdon katsastusoppaan mukaisen katsastuksen suorittaminen kuntien rakennuksissa. Kokeilun aikana kerätään palautetta sekä katsastajilta että tilaajilta. Saatu palaute analysoidaan oppaan muutostarpeen selvittämiseksi. Hankkeen tuloksena saadaan päivitetty Ilmanvaihdon katsastusopas sekä yhteenveto katsastuksen tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä. Kokeiluhankkeen tilaaja on Ympäristöministeriö. Hankkeen toteuttaa SIY Sisäilmatiedon kanssa yhteistyössä Metropolia, Sisäilmayhdistys ry, Jamira Oy, Suomen LVI-Liitto SuLVI ry ja VVS Föreningen i Finland rf.

Katsastuksia kokeillaan kevään 2022 aikana Helsingin, Vantaan, Keravan, Tampereen, Lappeenrannan ja Porvoon kaupunkien kiinteistöissä.

Ilmanvaihdon katsastusopasta päivitetään saatujen kokemusten pohjalta. Päivitetty opas valmistuu kesäkuun 2022 loppuun mennessä ja se julkaistaan Terveet Tilat 2028 -verkkosivuilla.

Ilmanvaihdon katsastuksista ei ole tulossa pakollisia. Oppaan tarkoitus on kannustaa kuntia puuttumaan matalalla kynnyksellä ilmanvaihdon ja sisäilman epäkohtiin. Vaikka hankkeissa keskitytään kuntien rakennuksiin voi ilmanvaihdon katsastuksia tehdä kaikissa rakennuksissa.

 

Hankeryhmä

Rauno Holopainen, Metropolia, puheenjohtaja
Olli Seppänen, FINVAC / Jamira Oy
Siru Lönnqvist, FINVAC / VVS Föreningen i Finland
Samuli Könkö, Suomen LVI-Liitto SuLVI
Mervi Ahola, Sisäilmayhdistys
Jorma Säteri, FINVAC / Metropolia

 

Yhteystiedot

Rauno Holopainen
[email protected]
050 526 2778

Mervi Ahola
[email protected]
050 584 8442