Järjestimme 25.5.2021 webinaarin rakennuksien kulutusjoustosta osana älykästä energiajärjestelmää. Uusiutuvien energialähteiden käytön lisääntyessä energiajärjestelmässä tarvitaan nykyistä enemmän joustavuutta. Tällöin kiinteistöjen ja kiinteistöklustereiden energiajärjestelmien odotetaan osallistuvan myös energian kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseen. Rakennuksien osuus sähkön tarpeesta on yli 70%, joten niiden mahdollisuudet tarjota sähköverkon tehoreserviä ovat huomattavat. Lähitulevaisuudessa kaukolämpöjärjestelmissä tarvitaan myös enemmän joustavuutta, jolla tuotannossa voidaan mahdollisimman paljon hyödyntää uusiutuvaa energiatuotantoa. Tällöin kaukolämmitetyissä rakennuksissa voidaan leikata lämmitystehoa ja hyödyntää rakennuksen termistä massaa lyhytaikaisena energiavarastona. Tällä hetkellä teknisiä ratkaisuja ja menetelmiä on tarjolla, mutta niiden hyödyntäminen kiinteistömarkkinoilla on vielä suhteellisen vähäistä.

Alta löydät esityskalvot ja tilaisuuden tallenteen.

Esitykset

Isojen kiinteistöjen mahdollisuudet ja haasteet hyödyntää Fingridin taajuusohjattuja reservimarkkinoita
Ryhmäpäällikkö, Alueelliset energiaratkaisut Jussi-Pekka Kuivala, Granlund Oy

Kaukolämmön kulutusjoustopotentiaali kiinteistön omistajan ja energiatuotannon kannalta
Vanhempi tutkija, TkT Juha Jokisalo, Aalto-yliopisto

Älykkäiden energiaratkaisujen merkitys kiinteistömarkkinoilla
Tohtoriopiskelija, DI Eerika Janhunen, Aalto-yliopisto

 

Tallenne