Energiamarkkinat ovat myllerryksessä ja tälle talvelle ollaan jo varoiteltu mahdollisesta sähköpulasta. Mitä aiheen takana on ja miten isommat kiinteistöt voivat olla mukana tukemassa sähköverkkoa säästämällä sähköä? Lisäksi käymme läpi mitä kaikkea tulee huomioida sähköä säästäessä, sillä mitä tahansa ei kannata tehdä. Mitä LVI-alan ammattilaiset voivat talven haasteissa tehdä?

Webinaarissamme 1.12.2022 oli mukana Fingridiltä Jonne Jäppinen avaamassa sähkön säästämisen taustoja koko sähköverkon tasolta, Rambollilta Ossi Kaihua esittelemässä kiinteistöjen sähkönsäästömahdollisuuksia käytännössä sekä sosiaali- ja terveysministeriosta Vesa Pekkola avaamassa sisäilmaan ja lainsäädäntöön liittyviä rajoituksia.

Webinaarin puheenjohtajana toimi Ossi Kaihua.

Tallenne


 

Esitykset

Sähkön säästön tarve ja sähkömarkkinat
Jonne Jäppinen, Fingrid Oyj

Kiinteistöjen sähkönsäästömahdollisuudet käytännössä
Ossi Kaihua, Ramboll Finland Oy

Sähkön säästäminen sisäilman ja lainsäädännön näkökulmasta
Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö

 

Puhujat

Jonne Jäppinen

Jonne Jäppinen työskentelee Fingrid Oyj:ssä käytön digitalisaatio yksikön päällikkönä.

He kehittättävät prosesseja ja työkaluja, joilla hoidetaan operatiivista toimintaa, ”valot päällä valtakunnassa” ja tuetaan sähkömarkkinoiden toimintaa. Yksikkö vastaa mm. käyttötoiminnan ennustejärjestelmistä (esim. kulutus, tuotanto, tuulivoima, aurinkovoima, siirtoennusteet yms.)

Aiemmin Jonne on työskennellyt pitkään myös kysyntäjouston parissa, sähköntuotanto ja -kulutus sekä järjestelmän tasapainottaminen on tulleet tutuiksi vuosien varrella.

 

 

Ossi Kaihua

Ossi Kaihua toimii Ramboll Finland Oy:n LVIA-sektorin liiketoiminnan kehityspäällikkönä. Ossi on mukana talotekniikka-alan kehityksessä niin yrityksen sisällä kuin tutkimusyhteistyössä laajemmin.

Ossin tausta on rakennusten energiatekniikassa. Koulutukseltaan hän on energiatekniikan diplomi-insinööri. Energiansäästöprojektit ja toimivuuden varmistaminen ovat olleet viime vuosien painopiste, minkä lisäksi energia- ja olosuhdesimuloinnit ovat rakentaneet uran pohjan.

Sähkön säästäminen on enenevissä määrin mukana Ossin arjessa niin työtehtävien, alan kehityksen kuin kotitalon ohjauksen merkeissä.

 

Vesa Pekkola

Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola vastaa sosiaali- ja terveysministeriössä sisäilman terveyshaittoihin liittyvästä säädösten valmistelusta.

Vesa on muun muassa valmistellut asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveyshaittoja koskevan asumisterveysasetuksen.

Hän on koulutukseltaan ympäristötekniikan diplomi-insinööri ja sertifioitu rakennusterveysasiantuntija.

Vesa on toiminut vuodesta 2004 lähtien sisäilmaan liittyvissä terveydensuojelun viranomaistehtävissä kunnassa, aluehallintovirastossa ja vuodesta 2013 lähtien sosiaali- ja terveysministeriössä.