FINVACin 8.10.2015 järjestämä Rakennusten energiaseminaarin 2015 kokosi lähes 600 alan asiantuntijaa Finlandia-taloon. Kokopäivän seminaarissa kokoontuivat rakennusten energia-asioiden päätöksentekijät ja vaikuttajat, asiantuntijat, rakennuttajat, kiinteistöjen omistajat, suunnittelijat, rakennusliikkeet ja laitetoimittajat. Seminaarissa käsiteltiin EU:n asettamien vaatimusten toteutuksen lisäksi mm. uusia toimintamalleja energiatehokkuuden parantamiseksi, uusiutuvia viranomaisvaatimuksia, energiatehokkaita rakennuksia ja teknisiä ratkaisuja sekä niillä saavutettuja energiasäästöjä. Puhujina seminaarissa oli huippuasiantuntijoita rakennus- ja energia-alan eri sektoreilta sekä ulkomailta että Suomesta.

Seminaarin puheenjohtajina toimivat Miimu Airaksinen, Piia Sormunen, Risto Kosonen sekä Päivi Laitila.

 

Esitykset

Energy Renovations in Germany – What Finland can learn
Dr Heike Erhorn-Kluttig, Fraunhofer Institut, Saksa

Innovative methods to encourage Building energy efficiency in France
professori Francis Allard, University of LaRochelle, Ranska

Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen pullonkaulat
toimitusjohtaja Jyrki Laurikainen, RAKLI

Rakennukset hallituksen energia- ja ilmastopolitiikassa
maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Suomen uusien energiasäännösten valmistelutilanne
rakennusneuvos Teppo Lehtinen, Ympäristöministeriö

Rakennusten energiahuollon ja lämmityksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia
professori Raimo Lovio, Ympäristö- ja innovaatiojohtaminen, Aalto yliopisto

Rakennusten ja alueiden energiatehokkuuden integrointi
kehityspäällikkö Jouni Kivirinne, Helen Oy

Energiatehokkaasta hiilineutraaliksi
johtava asiantuntija Tiina Kähö, Sitra

Ympäristöystävällinen rakentaminen liiketoiminnan tukena
kehitys- ja yritysvastuujohtaja Ilari Aho, Uponor Corporation

Todelliseen energiatehokkuuteen energialaskennan avulla
tekn.lis. Mika Vuolle, Equa Simulation Finland

Rakennusten energiankäytön optimointi
professori Kai Sirén, Aalto yliopisto

Sähkön käytön ja tuotannon yhteensovittaminen
professori Matti Lehtonen, Sähkötekniikan laitos, Aalto yliopisto

Reaaliaikainen tieto energiajohtamisen tukena
toimitusjohtaja Pekka Metsi ja Tekn.tri Heikki Ihasalo, Granlund Oy

Energiatehokkuuteen kokonaisuuden hallinnalla
arkkitehti Petteri Lautso, Ruukki Construction Oy

Energiansäästöä tuotteistetulla talotekniikkajärjestelmällä
suunnittelupäällikkö Heikki Mäki, Are Oy

 

Tutustu puhujiin