Osana EU:n ”Fit for 2055” pakettia kuuluu Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin uusiminen. Tavoitteena on erityisesti rakennuskannan energiatehokkuuden parantaminen. Direktiivi uudistuu nyt kolmannen kerran. Komission uusi ehdotus julkaistiin joulukuussa 2021. Se on nyt jäsenmaissa tarkasteltavana ennen kuin ehdotuksen käsittely EU:n neuvostossa ja parlamentissa alkaa. Järjestimme aiheesta webinaarin 9.3.2022. Webinaarin puheenjohtajana toimii LVI-tekniikan emeritusprofessori Olli Seppänen.

 

Esitykset

EPBD 2021 ehdotuksen esittely
Olli Seppänen

Uusiutuva energia nollapäästöisen rakennuksen määrittelyssä
Jarek Kurnitski, Aalto yliopisto

Onko rakennusten korjaaminen nollapäästöiseksi mahdollista?
Jani Kemppainen, Rakennusteollisuus

Rakennusten älyvalmiusindikaattori
Jaakko Ketomäki, Motiva, Aalto yliopisto

 

Tallenne

 

Puhujat

Jarek Kurnitski

Jarek toimii rakennusten energiatehokkuuden ja sisäilmaston professorina Tallinnan teknillisessä yliopistossa ja Aalto-yliopistossa.

Hänet tunnetaan kansainvälisesti lähes nollaenergiatalojen määritelmien ja laskenta-menetelmien kehittämistyöstä REHVA:n ja CEN standardisoinnin työryhmissä. Hän on ollut kehittämässä kokonaisenergiatarkastelua, joka on käytössä vuodesta 2008 Virossa ja 2012 Suomessa.

Jarek on REHVAn teknisen toimikunnan puheenjohtaja ja Suomen ilmastopaneelin jäsen.

 

 

Jani Kemppainen

Jani toimii Talonrakennusteollisuus ry:ssä teknisten asioiden asiantuntijana. Tähän sisältyy laajasti kaikki rakentamiseen liittyvät MRL:n mukaiset olennaiset vaatimukset, kuten kantavat rakenteet, kosteudenhallinta, energiatehokkuus ja sisäilma. Jani on mukana vaikuttamassa näihin liittyviin määräyksiin ja asetuksiin, teettämässä näihin liittyvää ohjeistusta ja viestimässä käytännön toimista jäsenyrityksilleen.

Samoihin teemoihin liittyen Jani myös avustaa laajalti Rakennusteollisuus RT:tä ja sen jäsenyrityksiä. Työhön liittyy laajasti tehtävä yhteistyö muiden KIRA-sektorin toimijoiden kanssa, kuten YM, STM, Rakli, SKOL, Kiinteistöliitto ja rakennusvalvonnat.

 

Jaakko Ketomäki

Jaakko toimii Motivassa kestävän rakentamisen ja kiinteistöjen johtavana asiantuntijana.

Asiantuntijatehtävien lisäksi Jaakko toimii myös Aalto-yliopiston Sähkötekniikan ja automaation laitoksella työelämänprofessorina älykkään talotekniikan parissa.