LVI-tuotteita koskevilla EU-säädöksillä suuri ympäristövaikutus

Suomessa on laskettu tuotteiden energiatehokkuusvaatimuksilla saatavan sähkönsäästöä vuonna 2020 runsaat 3 TWh. Rahallisesti se merkitsee noin 300 miljoonan euron säästöä suomalaisille. Tuotteiden energiatehokkuusvaatimukset ovat suurin sähkönsäästökokonaisuus Suomessa.

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella on annettu sitovia asetuksia 29 tuoteryhmälle. Osana ekosuunnitteludirektiiviin kuuluu, kuluttajia opastamaan tarkoitettu, energiamerkintädirektiivi (2010/30/EU). Energiamerkinnät ja luokat on tarkoitettu ohjaamaan kuluttajia kotitalouteen tulevien energiakäyttävien laitteiden valinnoissa energiatehokkaampaan suuntaan. Vähimmäisvaatimusten lisäksi kuluttajatuotteille on ilmoitettu myös energialuokka. Luokitustodistus energialuokkineen (A+++, A++, A+, A…G) on näkyvillä kaikissa kuluttajatuotteissa.

Komissio ylläpitää ajantasaista luetteloa kaikista ekosuunnittelusäädöksistä.

LVI-laitteita koskevia sitovia asetuksia on annettu mm. seuraavista tuoteryhmistä:

  • tuotteisiin integroidut akselitiivisteettömät kiertovesipumput
  • huoneilmastointilaitteet ja huonetuulettimet
  • kaasu- ja nestemäistä polttoainetta käyttävät kuumavesikattilat
  • vedenlämmittimet ja kuumavesisäiliöt
  • tilalämmittimet ja yhdistelmälämmittimet
  • kiinteää polttoainetta käyttävät paikalliset tilalämmittimet
  • kiinteän polttoaineen kattilat
  • ilmalämmitystuotteet, jäähdytystuotteet, korkeassa lämpötilassa käytettävät prosessijäähdytyslaitteet ja puhallinkonvektorit

Kustakin tuoteryhmästä on annettu oma asetus. Yllä luetellut termit on otettu suoraan ko. asetuksen suomenkielisen käännöksen otsikosta. Ne eivät ole riittäviä määrittämään, mitkä tuotteet kuuluvat kunkin asetuksen piiriin, ja ovat termien valinnoiltaan jopa outoja. Varmistus asetuksen piiriin kuuluvista tuotteista on tehtävä tuotekohtaisesti. Parempi tuotekohtainen (65 tuoteryhmälle) haku löytyy energiaviraston ylläpitämiltä nettisivuilta https://ekosuunnittelu.info/. Asetukset sisältävät tarkemmat tuotekuvaukset ja tehomäärittelyt kunkin asetuksen piiriin kuuluvista tuotteista.

Ekosuunnittelusäännökset ovat sitovia, ilman erillisiä lainsäädäntötoimenpiteitä Suomessa. Ne koskevat kaikkia markkinoille saatettavia tuotteita, eli niin myyjää, tukkukauppaa kuin valmistajaa ja maahantuojaakin.

Direktiivin toimeenpanon vastuu rakennustuotteiden osalta on ympäristöministeriöllä ja muiden tuotteiden osalta energiavirastolla. Säädösten noudattamisen valvonta on Tukesin tehtävä. Markkinoille ei siis saa tuoda tuotteita, jotka eivät täytä asetuksen vaatimuksia. Säädökset eivät kuitenkaan koske takautuvasti asennettuja tai varastossa olevia tuotteita.

Ekosuunnitteludirektiivin tavoite on energiatehokkuuden ja ympäristöystävällisyyden parantaminen. On ensiarvoisen tärkeää, että säädöksiä noudatetaan ja, että ne otetaan jo suunnitellussa huomioon. Vaatimukset on otettava kaikkiin suunnitelma-asiakirjoihin mukaan ja toteutumista valvottava. Vaatimukset ovatkin jo kiitettävällä tavalla otettu huomioon uusittavana olevassa Talotekniikka RYL:ssä ja ympäristöministeriön uusien asetusten toimeenpanoa tukevissa oppaissa. EU:n ulkopuolelta tuleville tuotteille on asetettava samat vaatimukset kuin EU:n sisältä tuleville tuotteille. Pelkkä hinta ei saa ratkaista tuotevalintaa ominaisuuksien kustannuksella. Säädösten toteutuminen Suomessa kuuluu kaikille rakennusalan ammattilaisille.

Lisää teemasta Energiaviraston ja FINVACin järjestämässä seminaarissa ”LVI-tuotteita sitovat EU-määräykset” 6.11.2018 valtion virastotalon auditoriossa Pasilassa.

Vastaa