LVI-tuotteita koskevilla EU-säädöksillä suuri ympäristövaikutus

Suomessa on laskettu tuotteiden energiatehokkuusvaatimuksilla saatavan sähkönsäästöä vuonna 2020 runsaat 3 TWh. Rahallisesti se merkitsee noin 300 miljoonan euron säästöä suomalaisille. Tuotteiden energiatehokkuusvaatimukset ovat suurin sähkönsäästökokonaisuus Suomessa. Ekosuunnitteludirektiivin perusteella on annettu sitovia …