REHVAn nettisivuilla uutta tietoa myös suomeksi

Eurooppalaisten LVI-järjestöjen liitto REHVA on ylläpitänyt jo pitkään nettisivustoa, jonne on kerätty paljon mielenkiinoista teknistä materiaalia. Eniten kävijöitä pandemian aikana on houkutellut sivustolle varsin laaja Covid-viruksen torjuntaa koskeva ohjeistus, joka on ollut laskentaohjelmineen kaikkien sivustoilla kävijöiden saataville. Covid-sivusto on vain yksi esimerkki REHVAn laajasta toiminnasta. Ehkä tunnetuinta on teknisten oppaiden julkaisu. Ensimmäinen REHVA opaskirja (Guidebook) syrjäytysilmanvaihdosta syntyi jo vuonna 2002. Sen jälkeen opaskirjoja on tullut tasaiseen tahtiin, muutama on käännetty myös suomeksi. Nyt kaikki opaskirjat ovat helposti saatavilla.

REHVAn sivuilla on jo muutaman vuoden ajan julkaistu myös REHVAn teknistä aikakauslehteä, REHVA Journal. Se on merkittävä tietolähde LVI-, energia- ja sisäilmastotekniikan kehityksestä Euroopassa. Lehti teemoittaa numeronsa valitun aiheen ympärille. Joulukuun 2021 numero keskittyi ilman kosteuteen ja kostuttamiseen, tämän vuoden ensimmäinen numero Etelä-Eurooppaan. Numero 2/2022 käsittelee pohjoismaista tekniikkaa, erityisesti ilmanvaihtotekniikkaa kylmässä ilmastossa. Edellinen pohjoismaisin voimin tehty lehti julkaistiin viime vuoden toinen numero.

REHVAn sivustolle on muodostettu erityinen Tietokeskus (Knowledge Hub). Tietokeskuksessa on opaskirjojen lisäksi myös paljon muuta tietoa, joka on ryhmitelty seuraaviin osa-alueisiin: REHVAn opaskirjat; LVI- ja energiatekniikkaa koskeva EU:n politiikka; EPBD-standardit; LVI- ja energiatekniikan terminologia; Covid-19; kiertotalous. Kaikki 31 opaskirjaa on luettavissa sivustolla. Rakennuksia koskevasta EU:n politiikasta on hyviä yhteenvetoja ja linkkejä yksityiskohtaisemman tiedon lähteille, sekä myös REHVAn kannanottoja moniin EU-tason säädöksiin. Energiatehokkuusstandardien osalta käsitellään standardien tarkoitusta, perusteita ja soveltamista, menemättä kuitenkaan yksittäisiin standardeihin (CEN-standardienhan merkitys on kasvamassa, kun direktiiveissä viitataan yhä enemmän eurooppalaisiin standardeihin). Terminologiaa käsittelevä osa antaa määrittelyt tuhansille LVI-tekniikan termeille ja käännökset kaikille jäsenmaiden kielille. REHVA akatemiasta löytyy useita REHVAn järjestämiä kursseja ja PPT-esityksiä. Kiertotalouden alta löytyy keskeiset EU:n kiertotaloutta kokevat linjaukset.

REHVA sivuston käyttö on helppoa myös yksikielisille, sillä kaikki sivut kääntyvät helposti halutulle kielelle vain G-kuvaketta painamalla. Poikkeuksena REHVA oppaat, jotka ovat saatavilla vain englanniksi.

REHVAn uusittu sivusto on selvä parannus REHVA henkilöjäsenille tarjottaviin palveluihin. Yhdestä osoitteesta saa nopeasti asiantuntijoiden kokoamaa ja julkaisemaa tietoa. Tietokeskusta lukuun ottamatta REHVAn sivut ovat maksutta kaikkien saavutettavissa. Tietokeskuksen vuosimaksu on jäsenyhdistysten henkilöjäseniltä 100 euroa, joka on pieni verrattuna esim. kaikkien REHVAn oppaiden hankintakustannuksiin.

REHVAn sivustolle pääsee osoitteesta www.rehva.eu.