FINVAC järjesti ympäristöministeriön ja Energiaviraston tukemana rakennusten energiatekniikkaa ja -taloutta käsittelevän asiantuntijaseminaarin 5.11.2014 klo 8.30-16.30, Espoon Dipolissa.

Seminaarissa käsiteltiin uusinta rakennusten energiatekniikkaa ja EU:n asettamien vaatimusten toteuttamista Suomessa erityisesti energiaturvallisuuden, työllisyyden, liike- toiminnan ja kauppataseen näkökulmista.

Seminaari oli suunnattu rakennusten energia-asioista kiinnostuneille asiantuntijoille, erityisesti rakennuttajille, kiinteistöjen omistajille, suunnittelijoille, rakennusliikkeille ja laitetoimittajille. Seminaarissa käsiteltiin EU:n asettamien vaatimusten toteutuksen lisäksi mm. uusia toimintamalleja energiatehokkuuden parantamiseksi, uusiutuvia viranomaisvaatimuksia, energiatehokkaita rakennuksia ja teknisiä ratkaisuja sekä niillä saavutettuja energiasäästöjä.  Lisäksi keskeinen osuus seminaarissa oli energiatehokkuuden luomilla uusilla bisnesmahdollisuuksilla.

Puhujina seminaarissa oli huippuasiantuntijoita rakennus- ja energia-alan eri sektoreilta sekä EU:n komissiosta että Suomesta. Seminaarin avauspuheenvuoron piti elinkeinoministeri Jan Vapaavuori.

Seminaarin puheenjohtajina toimivat Kaj Hedvall (Senaatti-kiinteistöt), Ville Reinikainen (Granlund) sekä Olli Seppänen (FINVAC).

 

Esitykset

Alla sinisellä esitykset, joihin olemme saaneet julkaisuluvan.

 

Suomen energiapolitiikan suuntaviivat ja rakennusten merkitys siinä
elinkeinoministeri Jan Vapaavuori

Energy efficiency in the European Union: General trends and the role of buildings
Claudia Canevari/EU:n komissio, Pääosasto Energia, Energiatehokkuus yksikön apulaispäällikkö, Bryssel

Danish plans towards Nearly Energy Buildings
erikoistutkija Kirsten Engelund Thomsen/Statens Byggeforskningsinstitut, Tanska  

Rakennusten energiatalous liiketoiminnan näkökulmasta
Seppo Junnila/Aalto Yliopisto

Tulevaisuuden rakennusten energiapalvelut tuottajan näkökulmasta
Jarno Hacklin/Caverion

Liiketoimintamalleja ja teknisiä ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseksi
Lauri Heikkinen/Schneider Electric

Rakennusten energiahuollon näkymiä
Peter Lund/Aalto Yliopisto

Teknisiä läpimurtoja lähimenneisyydessä ja -tulevaisuudessa
Isabel Pinto-Seppä/VTT

Rakennusten energiatehokkuuden ohjaaminen viranomaistoimin
Pekka Kalliomäki/Ympäristöministeriö

Rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä tukevat uusitut CEN standardit
Jarek Kurnitski/Tallinnan Teknillinen Korkeakoulu ja Aalto Yliopisto

Energiatehokkuus rakennussuunnittelussa
Kimmo Lylykangas/Arkkitehtitoimisto Kimmo Lylykangas

Rakennushankkeen energiatehokkuuden ohjaaminen energialaskennan avulla
Mika Vuolle/Equa Simulation Finland

Tarpeenmukaisella ohjauksella suuriin säästöihin sisäoloista tinkimättä
Risto Kosonen/Aalto Yliopisto ja Halton

Alueiden energiatehokkuus
Pellervo Matilainen/Skanska

ISOVER-Villa – vuosi takana nettonollaenergiatalossa
Jussi Jokinen/SG rakennustuotteet Oy

Helsingin kaupungin kokemuksia matalaenergiarakentamisesta
Alexandre Zaitsev/HKR-Rakennuttaja